Όλοι Μαζί Μπορούμε | Περισσότερα από 51 φορτηγά των 4Τ συγκεντρώθηκαν για την Ουκρανία | 8.3.22