Ετήσιοι αναλυτικοί απολογισμοί δράσεων του ΟΜΜ

Ετήσιοι αναλυτικοί απολογισμοί τροφίμων

 

2022 (pdf)

2021 (jpg)

2020 (pdf) , 2020 (ppt)

2019

2018

2017