ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ - Α' ΚΥΚΛΟΣ

 

 

omm ekab csii

Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 • ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ
 • ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΝΙΓΜΟΝΗΣ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΣΩΜΑ (ενήλικας – παιδί – βρέφος)
 • ΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΙΠΟΘΥΜΙΑΣ

Στην ενότητα αυτή γίνεται περιγραφή και επίδειξη των τρόπων απελευθέρωσης του αεραγωγού (πτώση γλώσσας - λιποθυμία - ξένο σώμα) και επιδεικνύεται η θέση που τοποθετείται το θύμα μετά την ανάνηψή του ή αν είναι λιπόθυμο.

Webinar Παροχή Πρώτων Βοηθειών 22.06.2022 (Group Α)

Webinar Παροχή Πρώτων Βοηθειών 22.06.2022 (Group B)

 

Β ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 • ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ
 • ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΡΠΑ (ενήλικας –παιδί –βρέφος)
 • ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ( ΑΕΑ)
 • ΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΝΗΨΗΣ Ή ΛΙΠΟΘΥΜΙΑΣ

Στην ενότητα αυτή γίνεται περιγραφή και επίδειξη των δεξιοτήτων και επίδειξη του πρωτόκολλου της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης με χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινδωτή και επιδεικνύεται η θέση που τοποθετείται το θύμα μετά την ανάνηψή του ή αν είναι λιπόθυμο.

Webinar Παροχή Πρώτων Βοηθειών 29.06.2022 (Group A)

Webinar Παροχή Πρώτων Βοηθειών 29.06.2022 (Group B)

 

Γ  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ             

 • ΠΝΙΓΜΟΣ
 • ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ – ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ
 • ΤΡΑΥΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ
 • ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑΤΑ – ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
 • ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ – ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑΣ
 •  ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ
 • ΔΑΓΚΩΜΑ ΦΙΔΙΩΝ – ΖΩΩΝ, ΤΣΙΜΠΗΜΑΤΑ  ΕΝΤΟΜΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

Στην ενότητα αυτή γίνεται περιγραφή και επίδειξη των δεξιοτήτων αντιμετώπισης πνιγμού σε υγρό στοιχείο καθώς και αντιμετώπιση μιας μεγάλης εξωτερικής αιμορραγίας. Επίσης, θα γίνεται αναφορά αντιμετώπισης όλων των ανωτέρω καταστάσεων.

Webinar Παροχή Πρώτων Βοηθειών 06.07.2022 (Group A)

Webinar Παροχή Πρώτων Βοηθειών 06.07.2022 (Group B)

 

Δ  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 • ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ
 • ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
 • ΣΠΑΣΜΟΙ – ΚΡΙΣΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ
 • ΜΕΘΗ
 • ΑΣΘΜΑ
 • ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ
 • ΑΛΛΕΡΓΙΑ – ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ SHOCK
 • ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ

Θα γίνει σε αυτή τη θεματική ενότητα, αναφορά αντιμετώπισης όλων των ανωτέρω καταστάσεων.

Webinar Παροχή Πρώτων Βοηθειών 13.07.2022 (Group A)

Webinar Παροχή Πρώτων Βοηθειών 13.07.2022 (Group B)