Όλοι Μαζί Μπορούμε | Παραδόθηκαν τα σχολικά στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης της Θεσσαλίας | 22.09.2023