Όλοι Μαζί Μπορούμε και για τους πλημμυροπαθείς της Καρδίτσα | 22 φορτηγά 5Τ προσφορών | 25.09.2020