Όλοι Μαζί Μπορούμε | 84 τόνοι ζωοτροφών προσφέρθηκαν στους κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας | 12.10.2023